Budovanie spätných odkazov – čistými a férovými kartami

Budovanie spätných odkazov

Budovanie spätných odkazov – čistými a férovými kartami

Dnes je dosť problematické dostať sa na top miesta vo vyhľadávačoch. Každá vychádzajúca webová stránka by sa chcela dostať do top rebríčkov, pretože vie, že iba top miesta jej zabezpečia úspešnosť a návštevníkov. Z návštevníkov sa rodia zákazníci a z nich sa rodí zisk, pokiaľ si zakúpia tovar alebo službu, ktorú webová stránka ponúka. Professional SEO je spoločnosť, ktorá sa dlhé roky zaoberá poskytovaním služby, akou je budovanie spätných odkazov. Základom celej metódy je vybudovať také spätné odkazy, ktoré webové stránky zviditelnia. Budovanie spätných odkazov patrí k čistým marketingovým stratégiám. Túto metódu považujeme za takzvané dovolené metódy. Poznáme aj zakázané metódy, teda takzvané „black techniky.“ Tie, ale neodporúčam využívať, pretože v prípade, ak na to spoločnosť, ktorá weby hodnotí, teda v našom prípade je to Google príde, takúto webovú stránku silno potrestá nie len finančnou pokutou, ale aj znížením jej pozície vo výsledkoch vyhľadávačov. Continue reading

Linkbuilding – úlohou je stránku zviditeľniť

Linkbuilding

Linkbuilding – úlohou je stránku zviditeľniť

Pri linkbuildingu sa využíva množstvo metód. V poslednej dobe sa do popredia dostáva metóda, akou je budovanie PR článkov. K tomu,  aby bola táto metóda užitočná je potrebné, aby PR článok obsahoval informáciu, ktorá užívateľov internetu zaujme. Aby obsahoval informáciu, ktorou priláka užívateľov internetu. To je hlavnou úlohou linkbuildingu. Jeho úlohou je prilákanie užívateľov internetu na web. Okrem písania PR článkov sa z linkbuildingom spájajú aj iné metódy. Linkbuilding nezvládne ktokoľvek, preto je najlepšie, pokiaľ kontaktujete spoločnosť, ktorá sa tomuto procesu profesionálne venuje. Skúste sa obrátiť na spoločnosť ProfessionalSEO, ktorú nájdete na webovej stránke http://professionalseo.sk/pr-linkbuilding. Množstvo majiteľov webových stránok si myslí, že k tomu, aby boli úspešní im stačí pekná stránka. Možno by to tak aj bolo. V prvom rade, je ale potrebné, dostať sa na miesta, kde pre užívateľov internetu budeme viditeľní. Continue reading