SEO analýza – podrobné zisťovanie príčiny neúspechu

SEO analýza

SEO analýza – podrobné zisťovanie príčiny neúspechu

Ľudia majú tendenciu si v rôznych situáciách klásť otázku „prečo“. Táto otázka naznačuje, že chceme zistiť príčinu nejakého problému, životnej situácie. Pýtame sa, prečo sa udalosť stala práve nám, prečo sa nám nevydaril obed tak, ako mal byť, prečo sme znova ochoreli. Uvažujeme nad odpoveďami, hľadáme príčiny, aby sme našli lepšie riešenia a možným chybám sa v budúcnosti vyhli. Tento proces uvažovania sa nazýva analýza. Používa sa aj pri optimalizácii webových stránok. Volá sa základná SEO analýza. SEO analýza je proces, ktorým sa dopodrobna prehodnotia všetky aspekty existujúcej stránky. Zistí sa ňou, prečo webová stránka nie je navštevovaná, prečo z nej klienti odchádzajú, prečo nedokáže zaujať a získať lepšie umiestnenie v internetovom vyhľadávači. SEO analýza je základným krokom k tomu, aby mohol začať proces, vďaka ktorému sa vylepší stránka a podporí sa jej úspešnosť. Ak by sa analýzou neodhalili jej nedostatky, potom by majiteľ stránky nemal žiadnu šancu na budúce úspechy. Continue reading

Optimalizácia pre vyhľadávače a návštevnosť

Optimalizácia pre vyhľadávače

Optimalizácia pre vyhľadávače a návštevnosť

Optimalizácia pre vyhľadávače je tým správnym kľúčom, ako si vylepšiť nielen fungovanie samotnej webovej stránky, ale tiež jej umiestnenie v daných vyhľadávačoch. Optimalizácia pre vyhľadávače sa zaoberá práve pozíciami pri zadaní kľúčového slova pri jednodtlivých vyhľadávačoch. Používa skrátený výraz SEO, pod ktorým nájdete mnoho firiem, ktoré sa touto problematikou zaoberajú. Skratka SEO je prevzatá z anglického výrazu, ktorý pomenúva optimalizáciu pre vyhľadávače. Je to výraz “Search Engine Optimization”. Mnoho firiem si túto službu spája s oveľa komplexnejším servisom a ponúka vám príležitosť vylepšiť svoju webovú stránku z viacerých pohľadov. Continue reading

Optimalizácia pre vyhľadávače – čo je to vlastne?

Optimalizácia pre vyhľadávače

Optimalizácia pre vyhľadávače – čo je to vlastne?

Optimalizáciou pre vyhľadávače sa nazýva proces, pri ktorom vyberáme ten najlepší variant z množstva možných javov. Aj takto by sa dala definovať optimalizácia. Je to veľmi výstižná definícia a sedí na rôzne oblasti, v ktorých sa toto slovo používa. Optimalizovaním pre vyhľadávače by sme mohli nazvať aj to, čo najviac vyhovuje zadaným podmienkam. Často sa používa v slovnom spojení “vytvoriť optimálne podmienky” a “vybrať optimálne riešenie”. Teda už samotný výraz nám napovedá, o čom bude proces nazývaný aktívna optimalizácia pre vyhľadávače. Je to hľadanie toho najlepšieho “optimálneho” riešenia pre zlepšenie pozície stránky, blogu a podobne. Niektoré blogy sú úspešné a ich návštevnosť dosahuje doslova neskutočné čísla. Môžete byť vlastníkmi podobne hodnotného blogu, no predsa len to nejde podľa vašich predstáv. Continue reading

Budovanie spätných odkazov – čistými a férovými kartami

Budovanie spätných odkazov

Budovanie spätných odkazov – čistými a férovými kartami

Dnes je dosť problematické dostať sa na top miesta vo vyhľadávačoch. Každá vychádzajúca webová stránka by sa chcela dostať do top rebríčkov, pretože vie, že iba top miesta jej zabezpečia úspešnosť a návštevníkov. Z návštevníkov sa rodia zákazníci a z nich sa rodí zisk, pokiaľ si zakúpia tovar alebo službu, ktorú webová stránka ponúka. Professional SEO je spoločnosť, ktorá sa dlhé roky zaoberá poskytovaním služby, akou je budovanie spätných odkazov. Základom celej metódy je vybudovať také spätné odkazy, ktoré webové stránky zviditelnia. Budovanie spätných odkazov patrí k čistým marketingovým stratégiám. Túto metódu považujeme za takzvané dovolené metódy. Poznáme aj zakázané metódy, teda takzvané „black techniky.“ Tie, ale neodporúčam využívať, pretože v prípade, ak na to spoločnosť, ktorá weby hodnotí, teda v našom prípade je to Google príde, takúto webovú stránku silno potrestá nie len finančnou pokutou, ale aj znížením jej pozície vo výsledkoch vyhľadávačov. Continue reading

SEO nástroje – najlepší spôsob, ako dosiahnuť najlepšie výsledky do vyhľadávačoch

SEO nástroje

SEO nástroje – najlepší spôsob, ako dosiahnuť najlepšie výsledky do vyhľadávačoch

Všeobecne sa SEO nástroje považujú za najlepší spôsob, akým sa dá dosiahnuť, aby Váš web dosahoval čo možno najlepšie výsledky vo vyhľadávačoch. Do skupiny SEO nástrojov zaraďujeme tú najznámejšiu marketingovú stratégiu, teda optimalizáciu pre vyhľadávače. Do SEO nástrojov zaraďujeme aj budovanie spätných odkazov, teda linbuilding a rovnako aj SEO analýzu či ďalšie metódy a techniky, ktorými sa na webovej stránke pracuje a dosahuje sa, aby sa jej výsledky vo vyhľadávačoch zlepšili. SEO nástrojov je niekoľko. Nie je však jedno, kedy a ktorý SEO nástroj využijete. Práve preto všetky SEO nástroje spadajú pod proces, akým je optimalizácia pre vyhľadávače. Optimalizácia pre vyhľadávače je kompletný proces, kde sa pracuje krok po kroku a nič sa nesmie uponáhľať, pretože v opačnom prípade by nemusela priniesť stanovené ciele. Optimalizácia pre vyhľadávače trvá niekedy aj tri, možno aj viac mesiacov. Nakoľko sa v rámci nej využije viac ako desať SEO nástrojov je to pochopiteľné. Continue reading

SEO optimalizácia – úspešnosť webu milo prekvapí

SEO optimalizácia

SEO optimalizácia – úspešnosť webu milo prekvapí

Nie ste jediní, kto na internete ponúka nejaké služby, nejaké produkty. Na internete každá webová stránka niečo ponúka. Aj keď neponúka to isté čo Vy, predstavuje pre Vás istý typ konkurencie. Ešte väčší typ konkurencie pre Vás predstavujú webovú stránku, ktoré ponúkajú presne to isté, čo Vy. Teda, ak rovnako ako Vy ponúkajú oblečenie, drogériu, kozmetiku, či niečo podobné. Preto musíte užívateľov internetu a rovnako aj svetové vyhľadávače presvedčiť, že práve Vy patríte k tým top stránkam, práve Vaše produkty či služby by mali odoberať, práve Váš web by mali navštevovať. Presvedčiť ich o tom môžete niekoľkými spôsobmi a technikami. Niektoré techniky sa považujú za účinnejšie, niektoré za menej účinnejšie. K tým účinnejším, k tým často využívaným radíme SEO optimalizáciu. SEO optimalizácia predstavuje účinnú cestu pre všetkých, ktorí sa rozhodli, že chcú, aby ich web či e-shop bol úspešný. Continue reading

Linkbuilding – úlohou je stránku zviditeľniť

Linkbuilding

Linkbuilding – úlohou je stránku zviditeľniť

Pri linkbuildingu sa využíva množstvo metód. V poslednej dobe sa do popredia dostáva metóda, akou je budovanie PR článkov. K tomu,  aby bola táto metóda užitočná je potrebné, aby PR článok obsahoval informáciu, ktorá užívateľov internetu zaujme. Aby obsahoval informáciu, ktorou priláka užívateľov internetu. To je hlavnou úlohou linkbuildingu. Jeho úlohou je prilákanie užívateľov internetu na web. Okrem písania PR článkov sa z linkbuildingom spájajú aj iné metódy. Linkbuilding nezvládne ktokoľvek, preto je najlepšie, pokiaľ kontaktujete spoločnosť, ktorá sa tomuto procesu profesionálne venuje. Skúste sa obrátiť na spoločnosť ProfessionalSEO, ktorú nájdete na webovej stránke https://professionalseo.sk/pr-linkbuilding. Množstvo majiteľov webových stránok si myslí, že k tomu, aby boli úspešní im stačí pekná stránka. Možno by to tak aj bolo. V prvom rade, je ale potrebné, dostať sa na miesta, kde pre užívateľov internetu budeme viditeľní. Continue reading